VeTe
Etusivu     Tiedotteet/tapahtumat     VeTeVT     VeTeHH     VeTePO     VeTeTH     Julkaisut     Henkilöstö

Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisella kehittämisohjelmalla, KASTE-ohjelmalla ohjataan ja tuetaan kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämistä vuosina 2008-2011 hallitusohjelman sosiaali- ja terveyspoliittisten linjauksen mukaisesti päätoimenpidealueina : (1) ennalta ehkäiseminen ja varhainen puuttuminen, (2) henkilöstön riittävyyden vahvistaminen ja osaamisen vahvistaminen (3) sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukokonaisuus ja vaikuttavat toimintamallit. Johtamisosaamisen ja käytäntöjen uudistaminen on välttämätöntä sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteellisten ja toiminnallisten uudistusten toteuttamiseksi sekä näin myös edistää sen henkilökunnan riittävyyttä, oikeaa kohdentumista ja työhyvinvointia muuttuvassa toimintaympäristössä. Keskeisenä näkökulmana on asiakaskeskeisyys.

Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto 2009-2011 -hanke (VeTe-hanke) oli valtakunnallinen kahdeksan sairaanhoitopiirin yhteinen terveydenhuollon vetovoimaisuutta ja terveyttä edistävä hankekokonaisuus. Hankkeessa oli myös perusterveydenhuollon kehittämisen näkökulma ja yhteistyö sosiaalihuollon kanssa. Hankkeen tarkoituksena oli kehittää sosiaali- ja terveydenhuoltoa kansallisen kehittämisohjelman (KASTE) tavoitteiden suunnassa. VeTe hankkeessa tapahtui myös hoitotyön ohjelman Johtamisella vaikuttavuutta ja vetovoimaa hoitotyöhön alueellista toimeenpanoa.

Hankkeessa kehitettiin käytäntöjä näyttöön perustuen, tutkimustietoa hyödyntäen, käytäntöjä tulostutkimuksella arvioiden ja tulosten perusteella kehittäen pysyviksi toiminnoiksi. Kehittämishaasteet liittyivät toiminnan eettisiin lähtökohtiin ja potilasturvallisuuteen, sosiaali- ja terveydenhuollon verkostoitumiseen sekä vaikuttavuuden, tuottavuuden ja tuloksellisuuden parantamiseen. Hanke koostui neljästä osakokonaisuudesta:

  1. Vetovoimainen ja turvallinen sairaala -hanke (VeTeVT)
  2. Hoitotyön henkilöstövoimavarojen hallinta -hanke (VeTeHH)
  3. Näyttöön perustuvan potilasohjauksen vahvistaminen -hanke (VeTePO)
  4. Terveyttä ja hyvinvointia hoitotyön johtamisella -hanke (VeTeTH).Hanke päättyi 31.10.2011. Loppuraportit löytyvät sivulta Julkaisut!


Kaste/VeTe